Translate

Wikipedia

Αποτελέσματα αναζήτησης

Κυριακή, 3 Μαΐου 2015

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ - Α΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ & ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

                                                

2η ΕΝΟΤΗΤΑ: Α.ΚΕΙΜΕΝΟ:Η εκπαίδευση των παιδιών στην αρχαία Αθήνα (Πλάτων)
 Γ: ΦΘΟΓΓΟΙ και ΓΡΑΜΜΑΤΑ (Τα ρίχνετε μια ματιά, για να θυμηθείτε βραχέα, μακρά κλπ. Δεν τα μαθαίνετε απέξω).          

3η ΕΝΟΤΗΤΑ: Γ: Οι πέντε βασικοί κανόνες τονισμού(Δεν σας ζητάμε θεωρία, παρά μόνον την εφαρμογή των κανόνων).

4η ΕΝΟΤΗΤΑ: Α. ΚΕΙΜΕΝΟ: Ένα ταξίδι επιστημονικής φαντασίας (Λουκιανός)
                     Β1. ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ : η φωνή
                     Γ: Το άρθρο, Β΄κλίση ουσιαστικών, Προσωπικές αντωνυμίες.

5η ΕΝΟΤΗΤΑ: Γ: Ενεστώτας του ειμί, Ενεστώτας και Μέλλοντας Ε.Φ.βαρύτονων ρημάτων

6η ΕΝΟΤΗΤΑ: Α.ΚΕΙΜΕΝΟ: Η ομορφιά δεν είναι το παν (Αίσωπος)
                       Β1. ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ: πίνω
                       Β2. ΕΤΥΜΟΛΟΓΙΚΑ: Παραγωγή ουσιαστικών από ρήματα
                       Γ: Α΄κλίση ουσιαστικών

7η ΕΝΟΤΗΤΑ: Α. ΚΕΙΜΕΝΟ: Η λύση του γόρδιου δεσμού (Αρριανός)
                         Β1. ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ: ζευγνύω και ζεύγνυμι
                         Β2. ΕΤΥΜΟΛΟΓΙΚΑ: Παραγωγή ουσιαστικών από ρήματα
                         Γ: Η αύξηση, Παρατατικός του ειμί, Παρατατικός και Αόριστος    
                               Ε.Φ.βαρύτονων ρημάτων

8η ΕΝΟΤΗΤΑ: Β2 ΕΤΥΜΟΛΟΓΙΚΑ: Παραγωγή ουσιαστικών από επίθετα
                       Γ: Δευτερόκλιτα επίθετα, Δεικτική αντωνυμία

9η ΕΝΟΤΗΤΑ: Β2 ΕΤΥΜΟΛΟΓΙΚΑ: Παραγωγή ρημάτων από ονόματα
                       Γ: Ο αναδιπλασιασμός, Παρακείμενος και Υπερσυντέλικος Ε.Φ.
                       βαρύτονων  ρημάτων

11η ΕΝΟΤΗΤΑ: Α.ΚΕΙΜΕΝΟ: Η αγάπη του Αλεξάνδρου για τον
                         Βουκεφάλα (Αρριανός)
                         Β1 ΛΕΞΟΛΟΓΙΟ: η πόλις
                         Γ: ΣΥΝΤΑΞΗ: Οι βασικοί όροι μιας απλής πρότασης

12η ΕΝΟΤΗΤΑ: Β2 ΕΤΥΜΟΛΟΓΙΚΑ: Παραγωγή επιθέτων
                         Γ1: Γ΄κλίση ουσιαστικών (-ις, -εως / -εύς,-εως / -α ,-ατος)
                         Γ2: Τα είδη των προτάσεων ως προς τους όρους τους

13η ΕΝΟΤΗΤΑ: Γ1: Απαρέμφατα και Μετοχές Ε.Φ. βαρύτονων ρημάτων
                            Γ2.1 : Σύνταξη απαρεμφάτου (όχι τη σύνταξη της μετοχής)

14η ΕΝΟΤΗΤΑ: Γ1: Γ΄κλίση ουσιαστικών (-ων,-οντος / -ας,-αντος)
                         και Γ2: Ενεστώτας και Μέλλοντας Μ.Φ. βαρύτονων ρημάτων
                         και Γ3: Μέλλοντας του ειμί

15η ΕΝΟΤΗΤΑ: Γ: Παρατατικός και Αόριστος Μ.Φ. βαρύτονων ρημάτων

16η ΕΝΟΤΗΤΑ: Γ1: Παρακείμενος και Υπερσυντέλικος Μ.Φ. βαρύτονων ρημάτων.
                         Τα αφωνόληκτα είναι εκτός ύλης.

17η ΕΝΟΤΗΤΑ: Γ2.1: Το υποκείμενο του απαρεμφάτου (ταυτοπροσωπία,
                         ετεροπροσωπία)

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΝΑΥΤΙΛΛΟΜΕΝΟΥΣ δηλ. ΠΩΣ ΘΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ - ΤΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΞΕΤΕ :

1. Διαβάζετε τις 5 μεταφράσεις  από το τετράδιο και τις ερωτήσεις του βιβλίου πάνω στα κείμενα, ώστε να μπορέσετε να απαντήσετε πολύ καλά σ' αυτές εξασφαλίζοντας άνετα τους 8 από τους 20 βαθμούς.( Ιδιαίτερα οι αδύνατοι στα Αρχαία μαθητές αυτούς τους βαθμούς δεν πρέπει να τους χάσουν).


2.Το ίδιο  να κάνετε  και με το Λεξιλόγιο (είναι εύκολα και λίγα και επομένως να τα μάθετε πολύ καλά εξασφαλίζοντας άλλους  2.50 βαθμούς). Οι Λεξιλογικές- Σημασιολογικές ασκήσεις μπορούν να είναι εύρεση συνωνύμων, αντιθέτων, συμπλήρωση κενών σε φράσεις, αντιστοίχιση κλπ.

Σημείωση: Στις Ερωτήσεις Κατανόησης του Κειμένου και στα Λεξιλογικά απαντάτε στα Νέα Ελληνικά.

3.Στα ετυμολογικά (παραγωγή λέξεων) είναι δύσκολο να θυμάται κανείς τόσες καταλήξεις, έτσι θα φροντίσουμε οι ασκήσεις να είναι όσο πιο απλές γίνεται. Βοηθάει να σκέφτεστε πώς είναι η παράγωγη λέξη στα Νέα Ελληνικά, γιατί μερικές φορές είναι ίδια και στα Αρχαία ή έχει μικρές διαφορές. Κι εδώ η άσκηση μπορεί να είναι αντιστοίχιση, συμπλήρωση μιας κατάληξης κ.α.Τα ετυμολογικά βαθμολογούνται με άλλους 2.50 βαθμούς.

4. Για τις Γραμματικές Ασκήσεις η συμβουλή είναι καλό διάβασμα, χρήση του πρόχειρου την ώρα των εξετάσεων,να μην πρασπαθήσετε να αποδώσετε απευθείας τον τύπο που σας ζητείτε αλλά να κλίνετε το ουσιαστικό, το ρήμα κλπ μέχρι να βρείτε τον τύπο που χρειάζεται. Επίσης προσοχή, να μη βιάζεστε και βέβαια προσεκτικός έλεγχος. Καλό είναι να έχετε στο μυαλό σας από ένα πρότυπο για κάθε κατηγορία γραμματικού φαινομένου και "πατώντας" σ' αυτό να κάνετε τις ασκήσεις σας. Οι Γραμματικές Ασκήσεις βαθμολογούνται με 5 μονάδες.

5. Τέλος το Συντακτικό θα είναι απλό, αλλά κι αυτό χρειάζεται καλή εφαρμογή των γνώσεων που αποκτήσατε και βέβαια προσοχή. Οι ασκήσεις θα είναι σχετικές με την εύρεση Υποκ., Αντικ., Κατηγορ. μέσα σε απλές προτάσεις (δηλ. των βασικών συντακτικών όρων μιας πρότασης) ή με τον χαρακτηρισμό των προτάσεων ανάλογα με τα συστατικά τους ( απλές, επαυξημένες, σύνθετες, ελλειπτικές) ή σχετικές με το συντακτικό ρόλο του Απαρεμφάτου μέσα στην πρόταση (Αντικ., Υποκ. του ρήματος), καθώς και το είδος του (ειδικό, τελικό) και  τέλος ενδεχομένως ασκήσεις για τη σχέση του Υποκ. του Απαρεμφ. μ' αυτό του ρήματος (ταυτοπροσωπία, ετεροπροσωπία).  Οι Συντακτικές Ασκήσεις βαθμολογούνται με 2 μονάδες.

                                          
ΚΑΛΗ ΔΥΝΑΜΗ ΚΑΙ ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ
Η Καθηγήτρια σας
Ματίνα Γκούτζιου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου