Translate

Wikipedia

Αποτελέσματα αναζήτησης

Κυριακή, 5 Απριλίου 2015

ΣΕΝΑΡΙΟ-ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΤΟΝ ΗΡΟΔΟΤΟ (Η ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΣΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑΤΑ, ΙΙΙ 80-83)


ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΣ : Ματίνα Γκούτζιου (φιλόλογος)

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: ΗΡΟΔΟΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΕΣ (Γ΄ΒΙΒΛΙΟ - ΘΑΛΕΙΑ) :Η ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΣΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑΤΑ (ΙΙΙ 80-83)

ΤΑΞΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ : Α΄ΤΑΞΗ (Α3-23,Α4-18 μαθητών)

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΑΞΗΣ :
-Στο Α3 οι 23 μαθητές θα δουλέψουν σε 6 ομάδες ( οι 5 των τεσσάρων και η 1 των τριών).
-Στο Α4 οι 18 μαθητές θα δουλέψουν σε 6 ομάδες των 3 ατόμων.

Όσον αφορά την επιλογή των μαθητών κάθε ομάδας έγινε προσπάθεια να είναι ανομοιογενής η σύνθεση τόσο ως προς τις μαθησιακές ικανότητες όσο και ως προς το φύλο.
Οι μαθητές θα δουλέψουν ομαδοσυνεργατικά και μπορούν να επιμερίσουν το έργο τους ανάλογα με τις μαθησιακές τους ικανότητες. Η συνδρομή του διδάσκοντα θα είναι καθοδηγητική και συμβουλευτική.

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ : 3 διδακτικές ώρες , που μπορούν να αυξηθούν σε 4 , αν η τάξη δεν αποδίδει με τον προσδοκώμενο ρυθμό ή οι συζητήσεις για τα πολιτεύματα και οι συσχετισμοί τους με τη σημερινή εποχή επεκταθούν λόγω ενδιαφέροντος και συμμετοχής των μαθητών, πράγμα που είναι και ζητούμενο.


ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ : Εξοικείωση των μαθητών με τη χρήση των υπολογιστών (φυλλομετρητής, επεξεργαστής κειμένου, πρόγραμμα παρουσιάσεων, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο). Η οργάνωση των μαθητών σε ομάδες προϋποθέτει την προηγούμενη άσκησή τους στην ομαδοσυνεργατική διδασκαλία.ΣΤΟΧΟΙ-ΣΚΕΠΤΙΚΟ : 

Α. Σε γνωστικό επίπεδο
· Να γνωρίσουν οι μαθητές τα κυριότερα πολιτεύματα από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα.
· Να γνωρίσουν τα επιχειρήματα που προβάλλονται υπέρ ή κατά καθενός πολιτεύματος.
· Να εκτιμήσουν τα κριτήρια της αξιολόγησης των πολιτευμάτων.
· Να γνωρίσουν τον Ηρόδοτο ως ιστορικό , αλλά και ως πολιτικό φιλόσοφο ή σοφιστή.
· Να επεξεργαστούν το κείμενο από την άποψη των αφηγηματικών τρόπων και αφηγηματικών τεχνικών και να εκτιμήσουν τη συγγραφική ικανότητα του Ηροδότου.


Β. Σε επίπεδο δεξιοτήτων

· Να ασκηθούν στην ομαδοσυνεργατική μάθηση.
· Να καλλιεργήσουν δεξιότητες αναφορικά με τη χρήση των ΤΠΕ.
· Να συμμετάσχουν ενεργά στη μαθησιακή διαδικασία, να επικοινωνήσουν, να συνεργαστούν μεταξύ τους, να αλληλεπιδράσουν, να κρίνουν, να συγκρίνουν και να καταλήξουν σε συμπεράσματα.
· Να ασκηθούν στη συνεργατική παραγωγή λόγου. 


Γ. Σε επίπεδο στάσεων 

· Να καλλιεργήσουν την κριτική σκέψη τους, ώστε να προβαίνουν σε ερμηνευτικούς συλλογισμούς της ανθρώπινης δράσης και των ανθρώπινων στάσεων, συναισθημάτων και αξιών.
· Να εκτιμήσουν τη σημασία του διαλόγου και της επιχειρηματολογίας για τη λήψη αποφάσεων.
· Να αντιπαραβάλλουν τα πολιτεύματα αυτά με τα αντίστοιχα της εποχής μας, να βρουν ομοιότητες ή διαφορές, βελτίωση ή επανάληψη και στασιμότητα.
· Να αντιληφθούν τη σημασία του ήθους των πολιτικών ανδρών (αρχή άνδραν δείκνυσι) , ανεξάρτητα από το είδος του πολιτεύματος.
· Να προβληματιστούν για το αν η εξέλιξη και η πρόοδος της κοινωνίας βελτίωσε και το πολιτικό σύστημα.
· Να συνειδητοποιήσουν την ευθύνη τους ως αυριανοί πολίτες του κόσμου στον έλεγχο των αποφάσεων των ισχυρών της γης.
· Να ανακαλύψουν τη γνώση έχοντας ενεργή συμμετοχή και αναλαμβάνοντας πρωτοβουλία στη μαθησιακή διαδικασία.
· Να οικοδομήσουν τη γνώση μέσω της ανακάλυψης- διερεύνησης.
· Να αναπτύξουν θετική στάση προς τους συμμαθητές και τις συμμαθήτριες, προς το σχολείο και τη γνώση.


Δ. Στόχοι σχετικοί με ΤΠΕ

· Να εξοικειωθούν οι μαθητές με τη χρήση των υπολογιστών (φυλλομετρητής, επεξεργαστής κειμένου, πρόγραμμα παρουσιάσεων, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο). Η οργάνωση των μαθητών σε ομάδες προϋποθέτει την προηγούμενη άσκησή τους στην ομαδοσυνεργατική διδασκαλία.
· Να αποκτήσει το μάθημα περισσότερο ενδιαφέρον και την ενεργή συμμετοχή των μαθητών σ’ αυτό, με την έρευνα και την αναζήτηση όρων και στοιχείων σε ιστοσελίδες και διαδίκτυο, αλλά και με τη δημιουργία εργασιών σε ηλεκτρονική μορφή.


ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ:


Γενικά: Επεξεργασία (πραγματολογική και γλωσσική) του Ηροδότειου κειμένου, του σχετικού με τα πολιτεύματα και τη συζήτηση γι’ αυτά μεταξύ των Περσών ηγετών. Συσχετισμός των πολιτευμάτων της αρχαιότητας με τη σύγχρονη εποχή προκειμένου να διαπιστωθεί η συνέχιση τους σ’ ότι αφορά τον τρόπο άσκησης της εξουσίας και το ήθος των κυβερνόντων. Συνειδητοποίηση και προβληματισμός σχετικά με την άσκηση της εξουσίας.

1η διδακτική ώρα : Πραγματοποιείται στο εργαστήριο πληροφορικής. Δίνεται στους μαθητές το 1ο φύλλο εργασίας που είναι κοινό για όλες τις ομάδες (ώστε όλοι να αντιληφθούν τις έννοιες και να έχουν ολοκληρωμένη εικόνα), που έχει τοποθετηθεί -εγκατασταθεί από τη διδάσκουσα στις οθόνες των μαθητών. Οι διευθύνσεις στις οποίες θα ανατρέξουν οι μαθητές δίνονται επίσης από τη διδάσκουσα. Πρόκειται για τις κεντρικές σελίδες της ΠΥΛΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΉ ΓΛΩΣΣΑ : http://www.greek-language.gr/greekLang/index.html και της ΒΙΚΙΠΑΙΔΕΙΑ : http://el.wikipedia.org/wiki/Πύλη:Κύρια στις οποίες οι μαθητές θα πληκτρολογήσουν τις έννοιες : μοναρχία, ολιγαρχία, δημοκρατία για να βρουν τις απαντήσεις στα ερωτήματα του φύλλου εργασιών. Οι απαντήσεις θα είναι σύντομες και επιγραμματικές.
Τις ίδιες έννοιες θα πληκτρολογήσουν στη συνέχεια οι μαθητές και στη μηχανή αναζήτησης: google search, αναζητώντας εικόνες σχετικές με τα πολιτεύματα, προκειμένου να δημιουργήσουν πρόγραμμα παρουσίασης. Αν περισσέψει χρόνος, θα ακολουθήσει συζήτηση επί των αποτελεσμάτων της αναζήτησης και θα τεθούν προβληματισμοί σχετικοί με τα πολιτεύματα και την εφαρμογή τους. Οι μαθητές μπορούν να θέσουν οποιοδήποτε προβληματισμό τους προς συζήτηση.

2η διδακτική ώρα : Γίνεται στην τάξη. Στην αρχή διαβάζεται το κείμενο και προβάλλονται 2-3 διαφάνειες από power point με προβολέα στην τάξη (ο χρόνος που απαιτείται γι’ αυτά είναι περίπου 15΄λεπτά) που δημιούργησε η διδάσκουσα και το οποίο υπάρχει ανεβασμένο στο blog της: http://matinaal.blogspot.gr/2014/05/blog-post_5.html.
Στη συνέχεια μοιράζεται 2ο φύλλο εργασίας κοινό για όλους τους μαθητές , το οποίο και πρέπει να συμπληρώσουν σε 15΄ περίπου λεπτά. Στα υπόλοιπα 10΄λεπτά της ώρας που απομένουν συνεχίζεται η συζήτηση και οι προβληματισμοί περί πολιτευμάτων, όπως αυτοί διαμορφώθηκαν μετά την ανάγνωση του κειμένου και την έρευνα των μαθητών σ’ αυτό το δίωρο. 


3η διδακτική ώρα : Πραγματοποιείται στο εργαστήριο πληροφορικής, όπου η διδάσκουσα έχει τοποθετήσει φύλλα εργασίας κοινά ανά δύο (2) ομάδες στις οθόνες των υπολογιστών. Οι μαθητές, που έχουν μαζί τους και το βιβλίο για να το συμβουλεύονται, απαντούν στις ερωτήσεις αντιστοίχισης και κρίσεως και τέλος στέλνουν με mail στην ηλεκτρονική εφημερίδα του σχολείου τα θέματα 2 και 3 από κάθε φύλλο εργασίας (μαζί με την ιστοσελίδα που φέρει την είδηση ή τα video από το you tube).

ΚΡΙΤΙΚΗ :

Επειδή το θέμα είναι ενδιαφέρον, με αποτέλεσμα να υπάρχουν πολλές κρίσεις , απόψεις και διάθεση για σχολιασμό και κουβέντα , η διαχείριση του χρόνου είναι δύσκολη.
Για το λόγο αυτό καλό είναι οι μαθητές να είναι ενημερωμένοι για το περιεχόμενο των φύλλων εργασίας και για τον τρόπο συνεργασίας, ώστε να έχουν επιλύσει από πριν τις περισσότερες απορίες τους και να κερδηθεί χρόνος. Σ’ αυτή την περίπτωση το σχέδιο εργασίας μπορεί να υλοποιηθεί σε δύο ώρες, διαφορετικά μάλλον θα απαιτηθούν τρεις.
Μία άλλη λύση είναι τα παιδιά να υλοποιήσουν μέρος του προγράμματος στο σπίτι τους, γιατί επίσης είναι πολύ δύσκολο να εξασφαλίσουμε το εργαστήριο για μεγαλύτερο διάστημα από 1 ώρα ή να υπάρξει συνεργασία με τον καθηγητή της Πληροφορικής, ώστε μέρος των εργασιών να γίνουν στην ώρα του.
Εν κατακλείδι, η υλοποίηση σχεδίων διδασκαλίας στο εργαστήριο Πληροφορικής, δεν είναι μια διαδικασία που μπορεί εύκολα να πραγματοποιείται κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους, ειδικά όταν το σχολείο έχει μεγάλο αριθμό μαθητών, το εργαστήριο είναι παλιό, οι υπολογιστές κολλάνε, η ταχύτητα δεν είναι καλή, ο χώρος ακατάλληλος (το υπόγειο του κτιρίου), χώρος που χρησιμοποιείται και από συναδέλφους άλλων ειδικοτήτων.1η Διδακτική ώρα (γίνεται στο εργαστήριο πληροφορικής)

1ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΟ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΟΜΑΔΕΣ

Α.α) Επισκεφθείτε τους δικτυακούς τόπους : http://www.greek-language.gr/greekLang/index.html και http://el.wikipedia.orgΣτη συνέχεια πληκτρολογήστε τις λέξεις: Δημοκρατία – Ισονομία, Ολιγαρχία , Μοναρχία.

β) Με βάση τις πληροφορίες που βρήκατε συμπληρώστε τα κενά στους παρακάτω
ορισμούς και βρείτε επίθετα-φράσεις που να χαρακτηρίζουν τα πολιτεύματα αυτά:

· ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: 1.ετυμολογία λέξης : ---------------------------------------------------
2.Ορισμός :Πολιτικό σύστημα που στηρίζεται στην αρχή της-------------------------------------------------και λειτουργεί με βάση τη βούληση της πλειοψηφίας των πολιτών.
3.Επίθετα ή φράσεις που χαρακτηρίζουν τη δημοκρατία και την προσδιορίζουν ως πολίτευμα : π.χ. προεδρευόμενη, υπονομεύω τη δημοκρατία κλπ
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

· ΟΛΙΓΑΡΧΙΑ: 1. ετυμολογία της λέξης : -------------------------------------------------
2. Ορισμός: Πολιτικό καθεστώς στο οποίο η εξουσία ανήκει σε----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3.Επίθετα ή φράσεις που χαρακτηρίζουν την ολιγαρχία και την προσδιορίζουν ως πολίτευμα : π.χ. η ολιγαρχία του πλούτου
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

· ΜΟΝΑΡΧΙΑ: 1.ετυμολογία της λέξης:---------------------------------------------------
2.Ορισμός: Μορφή πολιτεύματος σύμφωνα με την οποία η εξουσία ανήκει σε ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3.Επίθετα ή φράσεις που χαρακτηρίζουν τη μοναρχία και την προσδιορίζουν ως πολίτευμα: π.χ. απόλυτη, πεφωτισμένη
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Β.α) Στους παρακάτω δικτυακούς τόπους , αλλά βασισμένοι και στις γνώσεις σας (Ιστορία, Γεωγραφία) βρείτε  χώρες (αρχαίες και σημερινές) όπου εφαρμόστηκαν τα πολιτεύματα αυτά και σημειώστε μερικές απ’ αυτές παρακάτω (4-5 παραδείγματα) :
·        Χώρες με δημοκρατικό πολίτευμα : http://el.wikipedia.org/wiki/προεδρική_δημοκρατία   -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
·        Χώρες με ολιγαρχία – αριστοκρατία- πλουτοκρατία – καπιταλισμό : http://el.wikipedia.org Στον ιστότοπο γίνεται γενικά λόγος για τα πολιτεύματα. Η αναφορά στις χώρες με ολιγαρχικό πολίτευμα θα γίνει με βάση την κρίση και τις γενικότερες γνώσεις σας:   -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
·     Χώρες με μοναρχία: http://el.wikipedia.org/wiki/Μοναρχία (εμφάνιση της μοναρχίας σε κράτη) : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

β)Τι παρατηρείτε;
 • Οι μοναρχίες ή ολιγαρχίες υπάρχουν σε συντηρητικές   και υπανάπτυκτες χώρες, ενώ οι   δημοκρατίες στις αναπτυγμένες;

-------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------
 • Υπάρχουν δημοκρατίες σε χώρες (π.χ. της Αφρικής) για   τις οποίες γνωρίζουμε ότι το καθεστώς τους είναι καταπιεστικό και ανελεύθερο; Γιατί λέγονται δημοκρατίες;

-------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------

3.Στο google search  αναζητήστε εικόνες, σκίτσα, γελοιογραφίες  για  δημοκρατία-  
   ολιγαρχία- μοναρχία, στη συνέχεια:
 • Αποθηκεύστε σ’ ένα αρχείο που θα δημιουργήσετε από 2-3 εικόνες ,σκίτσα κ.λπ. για το κάθε πολίτευμα (διαλέξτε αυτές που σας εντυπωσίασαν ή σας άρεσαν περισσότερο, αυτές που εύκολα θα μπορούσατε να σχολιάσετε επιγραμματικά δίνοντας τη σκέψη ή το συναίσθημα που σας προκαλούν).
 • Ακολούθως δημιουργήστε ένα πρόγραμμα παρουσίασης με εικόνα και σύντομο κείμενο για τα πολιτεύματα.
 • Αν ο χρόνος δεν σας φτάσει επισυνάψτε  τις εικόνες από το αρχείο που δημιουργήσατε  στο mail σας, δημιουργήστε την παρουσίαση στο σπίτι σας και στείλτε μου την εργασία σας στην ηλεκτρονική μου διεύθυνση: gout.mat@gmail.com, για να γίνει επεξεργασία και να προβληθεί στην τάξη.
 • Με αφορμή τις εικόνες γίνεται προφορική συζήτηση με ερωτήματα όπως: (Αν ο χρόνος για την προφορική συζήτηση δεν επαρκέσει, κάποια από τα   ερωτήματα και τις απορίες μπορούν να μεταφερθούν στην 2η διδακτική ώρα για την οποία μάλιστα δεν απαιτείται το εργαστήριο πληροφορικής)
  • Τι σκέψεις σας γεννούν οι εικόνες που είδατε ;
  • Μέσα από τις εικόνες μπορείτε να διακρίνετε τα όρια και τις διαφορές των πολιτευμάτων ;
  • Οι εικόνες σας γεννούν ευχάριστα ή δυσάρεστα συναισθήματα και γιατί ;
  • Τι δείχνουν οι εικόνες για τον τρόπο ζωής των ηγετών ; Ζουν διαφορετικά από τους  υπόλοιπους ανθρώπους; Σε ποια πολιτεύματα; ;


2η Διδακτική ώρα (γίνεται στην τάξη)

1,ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ: ΗΡΟΔΟΤΟΣ ( Γ΄ΒΙΒΛΙΟ,  ΠΟΛΙΤΕΥΜΑΤΑ ΙΙΙ 80- 83)
     
2. Προβάλλονται επίσης 2-3 διαφάνειες (http://matinaal.blogspot.gr/2014/05/blog-post_5.html ) από τη διδάσκουσα που δίνουν  το ιστορικό πλαίσιο της  κουβέντας μεταξύ των Περσών για  τα πολιτεύματα. (Χρόνος για τα παραπάνω 15΄λεπτά)

2ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΟ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ
  
α)Πολλοί λένε ότι η συζήτηση αυτή είναι ένα φανταστικό γεγονός. Να βρείτε στο κείμενο (κεφ. ΙΙΙ80) το σχόλιο του Ηροδότου το σχετικό με την πραγματοποίηση της κουβέντας και να το γράψετε:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   
β)Βασισμένοι στις γνώσεις σας από την Ιστορία κρίνετε σε ποιο πολίτευμα και σε ποια χώρα της αρχαιότητας θα ήταν πολύ φυσικό να γίνει μια τέτοια κουβέντα;----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  
γ) Αντιστοιχείστε τα παρακάτω:
1.Ο Ηρόδοτος είναι αντικειμενικός αφηγητής
α. γιατί χρησιμοποιεί διάφορους αφηγηματικούς τρόπους και τεχνικές για να κάνει το κείμενο ενδιαφέρον.
2.Ο Ηρόδοτος διαφαίνεται να συμπαθεί περισσότερο τη Δημοκρατία (λένε κάποιοι)
β .γιατί εκθέτει με πειστικότητα τις πολιτικές ιδεολογίες της εποχής του.
3.Ο Ηρόδοτος παρουσιάζεται στο κείμενο ως πολιτικός φιλόσοφος ή σοφιστής
γ. γιατί παρουσιάζει ισότιμα τις γνώμες όλων
4.Ο Ηρόδοτος είναι δεινός συγγραφέας
δ. γιατί μας δίνει περισσότερα στοιχεία για τον Οτάνη, τη στάση και την τύχη του.
δ) Ο Ηρόδοτος χρησιμοποιεί ποικίλους αφηγηματικούς  τρόπους και τεχνικές . Να δώσετε ένα σύντομο  παράδειγμα για το καθένα από τα παρακάτω:
  
ΑΦΗΓΗΣΗ:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ΔΙΑΛΟΓΟΣ:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΣΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ΠΡΟΪΔΕΑΣΜΟΣ ή ΠΡΟΣΗΜΑΝΣΗ:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  

3η Διδακτική ώρα (γίνεται στο εργαστήριο πληροφορικής)

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΜΑΔΕΣ 1 & 2

1.Καταγράψτε τα επιχειρήματα του Οτάνη κατά της  μοναρχίας και ολιγαρχίας και υπέρ της δημοκρατίας (επιγραμματική αναφορά με αρίθμηση).
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΜΟΝΑΡΧΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΛΙΓΑΡΧΙΑΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ


2.Μια χώρα χωρίς σύνταγμα, κόμματα, δικαιώματα. Ο   βασιλιάς ζει με δισεκατομμύρια, οι πολίτες με 2 δολάρια. Διαβάστε την είδηση στη  διεύθυνση: http://www.iefimerida.gr/node/153913#ixzz31XMkY1JL  και γράψτε εν συντομία τις σκέψεις σας ( 3-4 σειρές).
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3.Στη συνέχεια δημοσιεύστε το άρθρο, αλλά και τα σχόλια σας στην ηλεκτρονική εφημερίδα του σχολείου μας: http://schoolpress.sch.gr/valtadorio/ στέλνοντας mail.

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΜΑΔΕΣ 3 & 4

1.Καταγράψτε τα επιχειρήματα του Μεγάβυξου κατά της  μοναρχίας και δημοκρατίας και υπέρ της ολιγαρχίας(επιγραμματική αναφορά με αρίθμηση).
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΜΕΓΑΒΥΞΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΟΝΑΡΧΙΑΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΜΕΓΑΒΥΞΟΥ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΟΛΙΓΑΡΧΙΑΣ
2. Δείτε ένα video ( διαρκεί 6.52 λεπτά) στη   διεύθυνση: https://www.youtube.com/watch?v=4OPCBnqj3Xs  και σχολιάστε με συντομία (3-4 σειρές) στον επεξεργαστή κειμένου τον τρόπο διακυβέρνησης στα ανελεύθερα καθεστώτα.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. Στη συνέχεια στείλτε τη διεύθυνση του video και το σχολιασμό σας με mail στην ηλεκτρονική εφημερίδα του σχολείου μας: http://schoolpress.sch.gr/valtadorio , προκειμένου να δημοσιευτεί.


ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΜΑΔΕΣ 5 & 6

1.Καταγράψτε σε επεξεργαστή κειμένου τα επιχειρήματα του Δαρείου κατά της δημοκρατίας και ολιγαρχίας και υπέρ της μοναρχίας (επιγραμματική αναφορά με αρίθμηση).
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΔΑΡΕΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΛΙΓΑΡΧΙΑΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΔΑΡΕΙΟΥ ΥΠΕΡ ΤΗΣ  ΜΟΝΑΡΧΙΑΣ
2.Δείτε ένα video ( διαρκεί 1.30 λεπτά) στη   διεύθυνση: https://www.youtube.com/watch?v=1EsIt_mdgS4 και σχολιάστε με συντομία (3-4 σειρές) στον επεξεργαστή κειμένου κατά πόσο και γιατί το ΔΝΤ καταργεί την ισονομία και ισοπολιτεία μεταξύ των πολιτών και επομένως  τη δημοκρατία.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. Στη συνέχεια στείλτε τη διεύθυνση του video και το σχολιασμό σας με mail στην ηλεκτρονική εφημερίδα του σχολείου μας: http://schoolpress.sch.gr/valtadorio ,  προκειμένου να δημοσιευτεί.

 


ΠΗΓΕΣ:
1. http://dide.kef.sch.gr/docs/filolo/arxmetafr/irodotos.PDF (σελ 53-56) :Το βιβλίο του καθηγητή


1 σχόλιο:

 1. Ματινα,
  Ενδιαφερον σεναριο με ωραιες εκπαιδευτικες τεχνικες ,που σιγουρα το χαρηκαν και οι μα θητες !

  ΑπάντησηΔιαγραφή