Translate

Wikipedia

Αποτελέσματα αναζήτησης

Δευτέρα, 15 Ιουνίου 2015

Εκλογή διευθυντών σχολείων


1. Τα θετικά του νέου συστήματος επιλογής διευθυντών: 

α) Ότι ψηφίζονται από τους συλλόγους διδασκόντων έστω κατά 33%. Τα αποτελέσματα, ακόμα και πριν τη διεξαγωγή των εκλογών, είναι θεαματικά, αφού πολλοί αυταρχικοί, αντιδημοκρατικοί, φυγόπονοι, απρόσωποι κλπ  δ/ντές καταβάλλουν ήδη φιλότιμες προσπάθειες να βελτιώσουν τη συμπεριφορά και σχέση τους με τους εκπ/κούς του σχολείου τους.

β) Ότι η θητεία τους θα διαρκεί 2 χρόνια, ώστε αν ο δ/ντής αποδειχθεί ανεπαρκής να μην τον υπομένεις για 4 χρόνια που είναι πολλά.

γ) Ότι πλείστοι όσοι εκδηλώνουν ενδιαφέρον για την κάλυψη των θέσεων, και άνθρωποι με ικανότητες και χαρίσματα που μέχρι τώρα το υπάρχον σύστημα τους πετούσε έξω.

δ) Ότι η ψήφιση δ/ντών  ανεξαρτοποιείται κατά ένα μέρος από τα "τυπικά" προσόντα, καθώς ένα μεγάλο ποσοστό αυτών αποκτήθηκε με τους γνωστούς για τη χώρα μας τρόπους. Δηλαδή:
  • χαρίστηκαν τίτλοι έναντι χρηματικού αντιτίμου από ημέτερους πανεπιστημιακούς του εσωτερικού και εξωτερικού ή εξαγοράστηκαν από χώρες των Βαλκανίων κυρίως και όχι μόνον.
  • Πολλά από τα μεταπτυχιακά και διδακτορικά είναι επιπέδου εργασιών μαθητών Β/θμιας εκπ/σης (έτυχε να μου ζητηθεί να διορθώσω εκφραστικά, συντακτικά, ορθογραφικά ως φιλόλογος ένα και έφριξα) ή εντελώς άσχετα με το αντικείμενο σπουδών των κατόχων τους, 
  • Πολλά προσόντα που μοριοδοτούνται δόθηκαν φωτογραφικά σ' αυτούς που παρακολούθησαν συγκεκριμένα σεμινάρια-εκπαιδεύσεις, στις οποίες είχαν πρόσβαση μόνον συγκεκριμένοι με κομματικά κριτήρια.
  • Εκπ/κές άδειες με αποδοχές για να παρακολουθήσουν μεταπτυχιακές σπουδές, να εκπονήσουν διδακτορικά ή αποσπάσεις σε πανεπιστημιακά- εκπαιδευτικά ιδρύματα του εξωτερικού έπαιρναν επίσης συγκεκριμένα άτομα με τα προαναφερθέντα κριτήρια (κομματική πρόσβαση σε ημέτερους προϊσταμένους, βουλευτές κλπ). Δεν δινόταν σε όλους αυτή η δυνατότητα. Υπήρχαν και υπάρχουν οι μάχιμοι και οι βολεμένοι εκπ/κοί.
Δίνεται, λοιπόν, η δυνατότητα για πρώτη φορά για ένα ανακάτεμα της τράπουλας με ικανούς και αγαπητούς στους συλλόγους δ/ντές κι όχι απαραίτητα "προνομιούχους" σε τίτλους.

2. Τα αρνητικά:

α) Οι  προηγούμενοι δ/ντές στην πλειοψηφία τους ανήκουν στο χώρο των επί δεκαετιών κυβερνώντων κομμάτων, αφού εκλέγονταν με ποσόστωση. Οι περισσότεροι απ' αυτούς ξαναβάζουν υποψηφιότητα έχοντας το προνόμιο των τυπικών προσόντων, στη συλλογή των οποίων είχαν επιδοθεί με τους προαναφερθέντες τρόπους ως επί το πλείστον. Επιπλέον έχουν τον κύκλο τους στα σχολεία που μπορεί να τους στείλει στην επόμενη φάση της κρίσης με βάση τα προσόντα, όπου, όπως είπαμε, υπερτερούν.

β) Συχνά οι συνάδελφοι που είχαν "μπάρμπα στην Κορώνη" υποσκέλιζαν στις τοποθετήσεις, αποσπάσεις κλπ άλλους. Συνέπεια αυτού οι σύλλογοι στις πόλεις κυρίως να στελεχώνονται από εξυπηρετούμενους που ανάλογα θα ψηφίσουν, καθώς υπάρχουν διαπλεκόμενες σχέσεις και συμφέροντα, ώστε να εξασφαλιστεί και η συνέχεια τους.

Τα παραπάνω είναι μερικές σκέψεις-κρίσεις που στηρίζονται σε βιωματική και πολυετή γνώση της εκπ/κής πραγματικότητας. Οπωσδήποτε υπάρχουν εξελίξεις στον εκπ/κό χώρο που φαίνεται να αλλάζουν κάπως το σκηνικό και που χρήζουν βελτιώσεων και κριτικής σκέψης. Κρατάμε το θετικό, ότι η εκλογή των διευθυντών, κατά ένα μέρος έστω, περνάει στη βάση και οψόμεθα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου